Skänk till välgörenhet

Symbol-72px

Stödföretag SOS Barnbyar
Vid avslutad hyresperiod kan du lämna ej sålda varor i butiken. Vi tar hand om dem och sorterar till återvinning av olika slag (energi-, material- eller insamling till behövande).

Vi har tecknat avtal med SOS Barnbyar om att bli stödföretag. I butiken kommer det att finnas ett (eller i mån av plats flera) bås skyltade med SOS Barnbyar där vi säljer lämnade varor. Som stödföretag har vi förbundit oss att skänka minst 10 000 kr per år.

Vill du skänka dina ej sålda varor till SOS Barnbyar?
 Lämna på avsedd plats (hyllor vid provhytter/utgång intill caféet). Där finns orange små klisterlappar, sätt en sådan över båsnumret på din streckkodslapp. Då kommer varan att säljas till förmån för SOS Barnbyar. (S&F förbehåller sig rätten att sortera bort och lämna till återvinning om vi bedömer det mer lämpligt).

Vid akuta händelser eller särskilda kampanjer kommer du att kunna välja att skänka till andra hjälporganisationer. Detta kommer då att affischeras i butiken.

Du kan även välja att bara lämna varan på avsedd plats med streckkoden kvar, varan tillfaller då butiken.

 

S&F, second hand, loppis, loppmarknad, umeå, sök och finn, begagnat, ekologiskt, miljönär, café, kafe, fika, ekologiskt, krav, kuriosa, fynd, fynda

.

.

.

.

.

Allt innehåll på denna webplats, bild och text, ägs av Sök och Finn Umeå AB enligt upphovsrätten, lagen (1960:729) om upphovsrätt. Materialet får ej kopieras utan upphovsägarens medgivande.