Monthly Archives: februari 2016

Dina pengar är säkra

Med anledning av den konkurs som nyligen skett vid en verksamhet med liknande inriktning vill vi förtydliga vissa saker. Pengar från våra klienters försäljning hanteras helt separat och ingår inte på något vis i företagets löpande rörelse. Dessa pengar ligger 100 procent skyddade i speciella klientmedelskonton. Vi utför dagligen ekonomiska avstämningar för att säkerställa att vi har alltid har tillräckligt

» Read more