Aktuellt

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du besöker oss. Tillsammans ser vi till att följa de allmänna råden genom att hålla säkert avstånd till varandra i butiken.

Vi har beslutat att begränsa antalet personer som vistas i butiken samtidigt till max 40. Entrévärd kommer att begränsa insläpp under perioder med mycket besökare.

Som en led i de utökade allmänna råd för att minimera smittspridningen i samhället har vi vidtagit ytterligare åtgärder.

De här insatserna har vi gjort: 

 • Vi tillhandahåller handdesinfektion till våra besökare vid entrén.
 • Vi har glesat ut sittplatserna i caféet för att minimera risken för trängsel
 • Vi har satt upp skyltar och markeringar på golven för att kunder ska hålla avståndet i butiken.
 • Vi har markerat riktning i gångar med försäljningsplatser för att minska risken för att trängsel ska uppstå.
 • Vi har utökat våra städ-och hygienrutiner.
 • Vi har byggt om kassa och service området för att minska risken att trängsel uppstår
 • Vi har tydliga riktlinjer kring handhygien och hur vi som arbetar i butiken ska agera för att minska risken för smittspridning
 • Våra medarbetare stannar självklart hemma vid minsta symptom och vi uppmanar även dig som kund att stanna hemma om du inte känner dig frisk.
 • Under vissa tider när vi brukar ha höga besöksantal har vi utökat vår personalstyrka med entrévärdar som hjälper till att minska trängsel
 • Vi har infört begränsningar på antalet kunder som vistas i butiken samtidigt
 • Butiken är öppen som vanligt och vi arbetar för ett jämnare besöksantal. Vi kommer att informera om hur våra kundflöden brukar se ut så att du kan planera att besöka oss under en tid när vi inte har lika många besökare. 

Kom gärna till butiken under tider med mindre besökare om du har möjlighet.

Tillsammans minskar vi risken för smittspridning.