Personuppgifter och GDPR

Observera att denna sida kan komma att uppdateras med ny information.

Vad är GDPR?

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning som syftar till att stärka skyddet för personuppgifter från EU-medborgare. GDPR gäller i alla EU´s medlemsländer. Mycket liknar tidigare lagar, såsom PUL (Personuppgiftslagen) i Sverige. Syftet med de nya reglerna är att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och att ge dig som privatperson kontroll över dina uppgifter. Den nya lagen gäller from 25 maj 2018.

Dina personuppgifter hos Rebuy

Vi behandlar personuppgifter på våra kunder för att kunna fungera som leverantör av försäljningstjänster. Vi använder endast dina personuppgifter för att kunna utföra det vi avtalat med dig, och inget annat. Vi säljer aldrig dina uppgifter vidare.

Ditt avtal med Rebuy

Rebuy är personuppgiftsansvarig vilket innebär att vi behandlar dina personuppgifter för din räkning. I samband med registrering av kunduppgifter behöver du därför godkänna att vi sparar de uppgifter som behövs för att genomföra vårt uppdrag. Du kan begära att dina personuppgifter plockas bort efter avslutad avtalsperiod. Läs mer i vår policy.

Rebuys ansvar avseende GDPR

Rebuy har åtagit sig att skydda dina personuppgifter. Du kan läsa om hur vi arbetar och hur vi tar hand om dina personuppgifter i detta dokument > Rebuys Personuppgiftspolicy.

.

second hand, secondhand, resell, loppis, umeå, umea, fynd, begagnat, café, fika, krav, vegan, gb, storabirk, mariedal