Dina pengar

Dina pengar är trygga hos oss.

Pengar från våra klienters försäljning hanteras helt separat och ingår inte på något vis i företagets löpande rörelse. Dessa pengar ligger 100 procent skyddade i speciella klientmedelskonton.

Vi utför dagligen ekonomiska avstämningar för att säkerställa att vi har alltid har tillräckligt lagstadgat kapital. Vid varje dagsavslut balanseras våra klientmedelskonton för att garantera att alla klienters pengar kan betalas ut följande dag.

Pengar som vi håller för våra klienter kan inte användas för att betala krav från kreditgivare om sådana skulle uppstå. Inte ens banken kan använda dessa pengar för att kvitta mot skulder på ett annat bankkonto.

 


 

sof, S&F, båsloppis, second hand, secondhand, loppis, loppmarknad, café, umeå, megaloppis, multiloppis