Author Archives: sofumea

Skillnaden mellan återbruk och återvinning

Det är lätt att förväxla återbruk med återvinning. Med återvinning menas den process där ”nytt” material ersätts med insamlat återanvänt material. Återbruk är i de flesta fall mer miljövänligt då det förlänger en produkts livslängd vilket hämmar nytillverkning och konsumtion av nya varor. Därmed sparas exempelvis den energi som skulle ha gått åt för att bryta ner och återvinna delar

» Read more

Vad är hållbar konsumtion?

Hållbar konsumtion handlar förstås om vad vi konsumerar, men också hur mycket vi konsumerar och på vilket sätt. Vi måste välja rätt produkt, rätt antal gånger och också använda den på rätt sätt. 1. Rätt produkt. Här är miljömärkningar till hjälp, men även andra varor och tjänster som inte ökar nyuttaget av jordens resurser betraktas som hållbara. 2. Rätt antal

» Read more
1 12 13 14