Greenwashing – Vad är det?

Alla företag vill bedriva hållbar verksamhet

Företags miljöansvar är en komplex fråga. Allt eftersom konsumenter har blivit mer intresserade i miljöfrågor har en grön image blivit en konkurrensfördel. Greenwashing är en term som används för företag och organisationer som arbetar mer med att odla en grön image än de gör med att aktivt förbättra sin miljöprofil. Detta kan vilseleda konsumenter som tror att de väljer ett miljövänligt alternativ utan att ha en rättvis bild av den totala miljöpåverkan som deras val innebär.

Greenwashing kan ske på en rad olika sätt. företag kan presentera utvald statistik som dåligt representerar deras totala miljöpåverkan. De kan presentera sitt företags miljöarbete på ett så vagt sätt att det blir svårt att värdera. De kan ta fram förbättringar de gjort inom ett område som ett stort steg framåt trots att dessa förändringar har skett på grund av en ändring i miljölagstiftning.

För att motverka greenwashing är det sålunda viktigt att konsumenter informerar sig och kritiskt granskar hur olika företag och organisationer presenterar sitt miljöarbete.

Greenwashing i Sverige

I Sverige bevakas företags och organisationers miljökommunikation av organisationen Jordens Vänner som varje år nominerar 4 kandidater till årets greenwashingpris. Allmänheten får sedan rösta på vilken av kandidaterna som ska få den tvivelaktiga äran. 2016 gick priset till Miljöpartiets partistyrelse. Detta visar att man inte bara bör applicera begreppet greenwashing på få företag utan på alla typer av organisationer som använder miljöfrågor i sin kommunikation till allmänheten.

Klädbranschen som exempel

De stora klädföretagen utsätts ofta för granskning inom miljö- och etikfrågor och de verkar inom en bransch som är högst relevant för svenska konsumenter då Sverige har flera stora internationella klädföretag. Klädföretag som verkar inom segmentet ”fast fashion”, det vill säga kläder av hög modegrad som uppmuntrar konsumenter att göra nya inköp så ofta som möjligt, möts ofta av kritik för greenwashing då de trots försök att bli miljövänligare på vissa områden fortsätter att uppmuntra sina kunder att konsumera på ett ohållbart sätt. Ett exempel på detta är H&Ms initiativ där konsumenter kan lämna tillbaka sina gamla kläder till återvinning och samtidigt få rabatt på gamla kläder.

Samtidigt är det dock väl värt att notera att H&M fått beröm av Greenpeace för sin transparens och hårda arbete med att eliminera miljöfarliga utsläpp i sin produktionskedja. Detta visar att greenwashing inte alltid kan förklaras på ett enkelt sätt som ett försök att vilseleda konsumenter. Ett företag kan, precis som H&M illustrerar, bevisligen ligga långt fram i många delar av sitt miljöarbete men ändå utsättas för kritik för greenwashing på grund av att företagets totala verksamhet ändå bedöms vara ohållbar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.